Aktualności

Gość


Nasze ośrodki

Aktualności


XIII Mityng strategiczny
poniedziałek, 18 lutego 2019, Martyna Drągowska

12 lutego, już po raz trzynasty, odbyło się tradycyjne, coroczne spotkanie wszystkich wykładowców GSW Milenium. Dyskutowaliśmy nad problemami dydaktyki w szkole wyższej XXI w. Poruszone były również kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem Uczelni oraz nową ofertą edukacyjną. Na Mityngu władze Uczelni serdecznie pożegnały dr Huberta Palucha, wieloletniego rektora GSW Milenium, życząc mu powodzenia na dalszej drodze zawodowej.

Zobacz galerię zdjęć.

Zmiana na stanowisku rektora Uczelni
piątek, 15 lutego 2019, Rafał Wojtaszak

28 lutego dr Hubert Paluch kończy pełnienie funkcji rektora GSW Milenium i przechodzi do pracy na zbliżonym stanowisku w jednej z dużych warszawskich uczelni.

Dr Hubert Paluch był związany z GSW Milenium od 2010 r. Przez pierwsze 3 lata jako dziekan kierował Wydziałem Zamiejscowym w Wągrowcu. Od 2013 pełnił funkcję rektora uczelni. Władze  GSW Milenium z żalem rozstają się z dr. Hubertem Paluchem, który bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem pełnił swoją funkcję, sprawnie kierując uczelnią i w istotnym stopniu przyczyniając się do jej rozwoju.

Dr. Hubertowi Paluchowi gratulujemy awansu i życzymy sukcesów w nowym miejscu pracy. Do czasu powołania nowej osoby, obowiązki rektora GSW Milenium pełnić będzie założyciel uczelni, prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki.

 

Wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci Śp. Marceliny Sikory
czwartek, 14 lutego 2019, Martyna Drągowska

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o tragicznej śmierci Marceliny Sikory, słuchaczki studiów podyplomowych GSW Milenium. Rodzinę i bliskich prosimy o przyjęcie najszczerszych kondolencji.

Władze Uczelni wraz z całą społecznością akademicką GSW Milenium

Wykład otwarty dr hab. A. Mikosa von Rohrscheidta, prof. GSW Milenium w Wągrowcu
wtorek, 12 lutego 2019, Rafał Wojtaszak


We wtorek 12 lutego 2019 uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego mieli możliwość zapoznać się z ofertą studiów GSW Milenium i wysłuchania wykładu otwartego dr hab. A. Mikosa von Rohrscheidta, prof. GSW Milenium – znanego kulturoznawcy, historyka, praktyka i doświadczonego wykładowcy Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium na temat „Jakie historie opowiada dziedzictwo i jak to wykorzystać? Zarządzanie szlakami kulturowymi w turystyce”. Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkół mgr Beacie Dobrochowskiej-Byczyńskiej - za możliwość wygłoszenia wykładu.

Nagroda Kapituły Orła Białego dla prof. Armina Mikosa von Rohrscheidt
piątek, 1 lutego 2019, Martyna Drągowska

Znany i ceniony badacz Szlaku Piastowskiego, wykładowca GSW Milenium dr hab. prof. GSW Milenium Armin Mikos von Rohrscheidt został uhonorowany Nagrodą Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego. 

Szkolenie "Jednolity System Antyplagiatowy – jak interpretować wyniki"
piątek, 1 lutego 2019, Rafał Wojtaszak

1 lutego 2019 roku  w Auli Zielonej w gmachu GSW Milenium odbyło się szkolenie pt. „Jednolity System Antyplagiatowy – jak interpretować wyniki”, w którym wzięli udział wykładowcy naszej uczelni.


Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) jest to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu i jest przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w kraju.


Obowiązek sprawdzenia przez wszystkie uczelnie prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym wprowadziła nowelizacja ustawy z lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym.


Dziekanat - zmiana godzin pracy w dniu 01.02.2019
środa, 30 stycznia 2019, Martyna Drągowska

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 lutego 2019 Dziekanat GSW Milenium przy ul. Okulickiego 3A bedzie nieczynny w godz. 9:00 - 14:00. 

 

 

Projekt aktywizacji zawodowej dla studentów ostatniego roku i absolwentów
poniedziałek, 28 stycznia 2019, Rafał Wojtaszak

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (do 24 miesięcy od ukończenia studiów) GSW Milenium, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. "GraduatON".
 
Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację "Reaxum", która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej. Osobom, które aktywnie będą uczestniczyć w projekcie gwarantujemy pracę.
 
Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie https://reaxum.eu/graduaton/

Oligofrenopedagogika - zajęcia "w terenie"
czwartek, 24 stycznia 2019, Martyna Drągowska

W miniony weekend studentki Pedagogiki Specjalnej o specjalności „Oligofrenopedagogika" uczestniczyły w cyklu spotkań z przedstawicielami poznańskich organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością – działaczy społecznych, pedagogów, psychologów, rodziców i self-adwokatów. To wielka przyjemność i wartość rozmawiać z ekspertami-praktykami, którzy sercem i rozumem są w pełni zaangażowani w to, czym się zajmują i czym - dosłownie i w przenośni - żyją.

 

Szkolenie dla przedsiębiorców
wtorek, 22 stycznia 2019, Rafał Wojtaszak

Gnieźnieński Oddział Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego zaprasza na szkolenie.

Zapisy już trwają. Liczba miejsc jest ograniczona.