Dlaczego Wągrowiec?

Gość


Nasze ośrodki


 

Funkcjonujący od 2008 roku Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu wypełnia lukę na rynku edukacyjnym, będąc jedyną uczelnią w tym mieście, w której studiuje już ok. 300 studentów. Mieszkańcy powiatu wągrowieckiego docenili możliwość studiowania w miejscu zamieszkania, oszczędzając w ten sposób środki finansowe wydatkowane na dojazdy i noclegi do większych miast oraz utwierdzili się w przekonaniu, że jakość kształcenia i dobór nauczycieli akademickich nie odbiegają od oferty renomowanych uniwersytetów i innych uczelni niepublicznych.
Rektor 
dr Hubert Paluch, prof. GSW Milenium