Działalność Naukowa GSW Milenium

Gość 

 2013

 

PAŹDZIERNIK 2013

 • W dniach 28-29 października 2013 odbyło się I Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Szkoleniowe pt. Kompetencje pracownika socjalnego we współczesnym życiu społecznym. Teoria i praktyka. Głównym organizatorem spotkania była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Nasza uczelnia była współorganizatorem wraz z : Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetem Opolskim oraz Uniwersytetem Mateja Beli w Bańskiej Bystrzycy. Kadra naszej uczelni weszła w skład zarówno komitetu naukowego, jak i organizacyjnego tego spotkania. Referaty podczas spotkania wygłosili wykładowcy naszej uczelni: prof. dr hab. Lech Kacprzak, prof. dr hab. Wojciech Maliszewski, dr Anna Knocińska, dr Przemysław Frąckowiak, mgr Anna Hedrych-Stanisławska, mgr Sylwia Jabłońska.
  program seminarium  fotorelacja 
 • W dniach 21-22 października 2013 r. wykładowcy kierunku pedagogika: prof. dr hab. G. Bartkowiak, dr Anna Knocińska, mgr Anna Hedrych-Stanisławska, mgr Sylwia Jabłońska, wzięły udział w XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej - Socialia 2013 w Ustroniu. Konferencja przebiegała pod hasłem "Człowiek w obliczu wielkiej zmiany - wyzwania dla subdyscyplin współczesnej pedagogiki". Mająca wiele lat tradycji konferencja po raz pierwszy została zorganizowana w Polsce, we współpracy kilku uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) i Uniwersytet w Hradec Kralowe (Czechy).
  program konferencji   fotorelacja

MAJ 2013

 • W dniach 20-23 maja w Lądku Zdrój, odbyła się zorganizowana przez Wydział Pedagogiki Gnieźnieńskiej  Szkoły  Wyższej  Milenium, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, Uniwersytet Macieja Beli w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet w Białymstoku, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Pile, Uniwersytet Śląski w Opawie wraz z Wydziałem zamiejscowym w Karwinie (Czechy) oraz wydawnictwo Adam Marszałek Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Komunikowanie społeczne w edukacji – XIV spotkanie. Komunikacja – wychowanie – pomoc – interwencja. Komunikacja w doradztwie, poradnictwie oraz w interwencji.
  Tematyka konferencji, w głównej mierze dotyczyła zagadnień  podejmujących problematykę: 
  Konflikt – negocjacje – mediacje. Perspektywa teorii i praktyki.
  Komunikacja społeczna, szkoła, wychowanie, pomoc, doradztwo i terapia – problematyka wzajemnie splątana.
  program konferencji   komunikat   fotorelacja 
 • W dniach 23-24 maja 2013 roku w Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Konteksty efektywności profilaktyki, resocjalizacji i readaptacji społecznej. Jednym ze współorganizatorów była Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
  Tematyka konferencji koncentrowała się wokół trzech bloków tematycznych:
  1. Konteksty efektywności profilaktyki społecznej,
  2. Konteksty efektywności resocjalizacji,
  3. Konteksty efektywności readaptacji społecznej.
  Pozostali współorganizatorzy: Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium, Zakład Poprawczy 
  w Poznaniu, Zakład Resocjalizacji WSE UAM w Poznaniu.
  program konferencji    fotorelacja 

KWIECIEŃ 2013

 • BADANIE  pt. Waluta Euro w Polsce Gniezno, 20.04.2013r.
  Badanie przeprowadzone zostało w terminie od 16 marca do 7 kwietnia 2013r. podczas trzech kolejnych zjazdów studentów Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w Gnieźnie. 
  Celem badania było zebranie opinii studentów GSW Milenium na temat planowanego wprowadzenia waluty Euro w Polsce. 
  W badaniu wzięło udział 344 studentów trzech prowadzonych przez uczelnię kierunków, w tym 167 studentów Wydziału Zarządzania i Marketingu, 149 studentów Wydziału Pedagogiki, 28 studentów Wydziału Nauk o Kulturze i Turystyce.
  Zachęcamy do obejrzenia wyników badań.

 2012


GRUDZIEŃ 2012   

 • 7 grudnia jeden z najbardziej utytułowanych i najdłużej współpracujących z Uczelnią pracowników naukowych, profesor Dzierżymir Jankowski obchodził swój Jubileusz. Organizatorem 80 Urodzin był Wydział Pedagogiki Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium.
  Jubileusz, którego tematem przewodnim było hasło EDUKACJA – KULTURA – TWÓRCZY ROZWÓJ, odbył się w Hotelu Nest i rozpoczął się od części laudacyjnej. Niezwykłą, trudną a jednocześnie inspirującą historię prywatnego i naukowego życia profesora Jankowskiego przedstawili: profesor Lechosław Gawrecki, Rektor GSW Milenium, profesor Józef Kargul oraz profesor Krzysztof Walczak. Wyróżnienia, listy gratulacyjne oraz życzenia złożyli również przedstawiciele parlamentarzystów, władz miejskich i powiatowych, dotychczasowi współpracownicy oraz absolwenci i studenci. Warto podkreślić, że Jubilat został uhonorowany przez Prezydent Miasta Gniezna Jacka Kowalskiego Medalem Pamiątkowy Wybitym z okazji 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego.
  Drugą częścią uroczystości była dyskusja naukowa obejmująca dorobek naukowy Jubilata. Prowadzącym był profesor Waldemar Łazuga, a głos zabrali: profesor Dzierżymir Jankowski, profesor Wacław Strykowski, profesor Krzysztof Walczak, profesor Grażyna Bartkowiak, profesor Klaudiusz Święcicki, doktor Urszula Tokarczyk-Bar oraz doktor Przemysław Frąckowiak i inni.
  fotorelacja
   

LISTOPAD 2012

 • Badanie losów Absolwentów Wydziału Pedagogiki.

 

PAŹDZIERNIK 2012

 • 5-6 października 2012 Dziekan Wydziału Pedagogiki prof. dr Krystyna Zielińska oraz Prodziekan dr Anna Knocińska wzięły udział w Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy zawodowej prof. zw. dr hab. Wacława Strykowskiego. Dostojnemu Jubilatowi złożyły życzenia zdrowia, długich lat życia oraz wyraziły przekonanie, że będzie służył swoją wiedzą i dorobkiem naukowym jeszcze wielu pokoleniom studentów. Jubileusz stanowił część VII Ogólnopolskiej Konferencji naukowej "Media a edukacja",  zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów ".
  fotorelacja 


WRZESIEŃ 2012

 • W dniach 24-27 września br. odbyła się zorganizowana przez Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium, Wydział Zarządzenia i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Macieja Beli Bańska w Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Śląski w Opawie wraz z Wydziałem zamiejscowym w Karwinie (Czechy) oraz wydawnictwo Adam Marszałek międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Komunikowanie społeczne w edukacji – XII spotkanie. Zarządzanie – szkoła – komunikacja społeczna.
  Celem konferencji była diagnoza problematyki zarządzania oraz komunikacji i negocjacji w edukacji, głównie w odniesieniu do szkoły jako organizacji, identyfikacja kompetencji warunkujących sprawność i efektywność pracy szkoły, a także jej jakości, poznanie i propagowanie nowoczesnej myśli naukowej z zakresu efektywności zarządzania i organizacji szkolnictwem, szczególnie w zakresie postrzegania szkoły (każdego szczebla kształcenia i wychowania) jako wytworu sposobów myślenia i interakcji uczestników procesu edukacji: nauczycieli, uczniów, rodziców i osób zarządzających szkołą.
  Patronat honorowy nad konferencją objął Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
  program konferencji   komunikat   fotorelacja 

 

CZERWIEC 2012

 • 19-20 czerwca 2012 roku Prodziekan Wydziału Pedagogiki, dr Anna Knocińska wzięła udział w Seminarium naukowym, zorganizowanym przez Zakład Historii Wychowania WSE UAM w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku UAM w Obrzycku. Zgromadzeni historycy wychowania - m. in.  prof. dr hab. Wiesław Jamrożek, prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk, prof. zw. dr hab. Władysława Szulakiewicz, prof. dr hab. Roman Tomaszewski, a także współpracujący z Wydziałem Pedagogiki GSW dr Krzysztof Ratajczak - dyskutowali nt.: „Egodokumenty w badaniach historyczno-pedagogicznych”. 
  fotorelacja 
 • 14 czerwca 2012 roku pracownicy Wydziału Pedagogiki - dr P. Frąckowiak, dr A. Knocińska,  dr K. Segiet - wzięli udział w konferencji pt.: „Wartości, symbole i znaki dobra na drogach życia uczonego”, zorganizowanej przez Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną w Środzie Wielkopolskiej. Spotkanie dedykowano pamięci Profesora Tadeusza Frąckowiaka. Swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat Jego życia i działalności naukowej podzielili się m. in.: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. dr hab. Antoni Szczuciński, prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, prof. dr hab. Kazimierz Kotlarski, prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka, dr Katarzyna Segiet, dr Roman Pawłowski. 
  fotorelacja
   
 • W czasopiśmie "Ekonomista" (nr 6, 2012) ukazał się artykuł, którego współautorem jest prof. Romuald Zalewski. 
  Methodology of Social Capital Research and Its Empirical Testing - artykuł
   

MAJ 2012

 • 21-24 maja 2012 roku Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Macieja Beli Bańska w Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet Białostocki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Uniwersytet Śląski w Opawie wraz z Wydziałem zamiejscowym w Karwinie (Czechy), Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzynarodowej oraz Wydawnictwo Adam Marszałek zostali organizatorami międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu Komunikowanie społeczne w edukacji – XI spotkanie. Komunikacja – wychowanie – kształcenie – wielokulturowość – międzykulturowość. Kompetencja komunikacyjna do porozumienia w warunkach wielokulturowości i międzykulturowości.
  Celem konferencji była diagnoza problematyki komunikacji społecznej w edukacji, szczególnie w obszarze jej znaczenia dla kształcenia i wychowania do wielokulturowości, identyfikacja kompetencji warunkujących sprawność i efektywność pracy szkoły w kształtowaniu  umiejętności komunikacyjnych w międzykulturowości i wielokulturowości, poznanie i propagowanie nowoczesnej myśli naukowej z zakresu komunikacji międzykulturowej.
  Patronat honorowy nad konferencją objął Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
  Podczas konferencji zaprezentowano następujące tematy:
  -prof. dr hab. Zbigniew Nęcki, Trudności negocjacyjne w środowisku międzykulturowym (czyli od wypraw krzyżowych do misji pokojowych),
  - Wielowymiarowa tożsamość w ustawicznym rozwoju. Ku paradygmatowi współistnienia w warunkach wielokulturowości,
  - prof. dr hab. Wiesław Sikorski, Różnice międzykulturowe w zachowaniu i komunikacji niewerbalnej,
  - dr Jan. F. Jacko, Komunikacja międzykulturowa w ujęciu fenoemnologiczno-systemowym,
  - dr Anna Knocińska, Problemy komunikacji międzykulturowej w II Rzeczypospolitej (1918/1939) - antecedencje i inspiracje współczesności,
  - dr Sylwia Domagalska, Struktura etniczna Polski w perspektywie najnowszej historii,
  - dr Iwona Ocetkiewicz, Nierówności społeczne a komunikacja międzykulturowa,
  dr Grażyna Pechota, Edukacja Komunikowania międzykulturowego - rola szkoły wobec wyzwań współczesności,
  - dr Teresa Lewandowska-Kidoń, Stereotypy narodowościowe i etniczne uczniów gimnazjum i liceum a ich zachowania nietolerancyjne,
  - mgr Sylwia Pikula, Tekstowo-komunikacyjny paradygmat w nauczaniu języka polskiego a kształcenie do międzykulturowości,
  - dr Iwona Sobieraj, Kompetencje zawodowe - kompetencje międzykulturowe. Perspektywa rozwoju na podstawie badań rynku pracy w województwie śląskim,
  - dr Ewa Pająk-Ważna, Autobiografia spotkań międzykulturowych (AIE) w praktyce edukacyjnej - rekomendacje Rady Europy a możliwości zastosowania narzędzia,
  - dr Hubert Paluch, Bariery w procesie umiędzynarodowienia usług edukacyjnych w Polsce,
  - dr Janusz Mika, Interkulturalní komunikace v andragogice - vzdelávání dospelých,
  - dr Anita Stefańska, Kogo grasz?... Wielokulturowość w praktyce teatru - także szkolnego (stymulatory pedagogów),
  - dr Ludomír Nenicka, Etnocentrismu a interkulturní vzdelávání ve skolním dejepise na príklade Ceské Republiky,
  - prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Czynniki determinujące międzykulturową komunikację interpersonalną,
  prof. dr hab. Vojtech Korim, Multikulturalizmus a história Rómov v podmienkach Slovenska,
  - prof. dr hab. Grażyna Bartkowiak, Czynniki warunkujące skuteczność przekazu perswazyjnego menedżera w zróżnicowanym i niezróżnicowanym kulturowo środowisku pracy,
  - prof. dr hab. Mariusz Korczyński, Skuteczność kynoterapii w usprawnianiu komunikacyjnym dzieci z Zespołem Downa. Inne oblicza komunikowania się,
  - prof. dr hab. Sona Kariková, Jedinácik v edukacnom prostredí,
  - prof. dr hab. Inetta Nowosad, Dwujęzyczne projekty edukacyjne na pograniczu niemiecko-polskim,
  - prof. dr hab. Roman Uździcki, Poradnictwo zawodowe w wybranych krajach europejskich. Wymiar globalny i lokalny,
  - prof. dr hab. Wojciech Wiesner, mgr Jarosław Heng, Charakterystyka barier komunikacyjnych w środowisku zróżnicowanym kulturowo w opinii studentów turystyki i rekreacji uczestniczących w programie Erasmus,
  - dr Marian Fiedor, Przyzwolenie na dotyk w relacjach interpersonalnych - badania porównawcze młodzieży polskiej i niemieckiej,
  - dr Marta Szablewska-Holeska, Dziecięce komunikowanie "siebie" w przestrzeni artystycznych działań twórczych,
  - dr Klaudia Węc, Strategie wychowania: ryzyko jako warunek rozwoju,
  - dr Jan Jacko, Wpływ zachowań przestrzennych na wizerunek negocjatora w wybranej sytuacji. Raport z badań,
  - dr Krystyna Ostapiuk, Komunikacja w edukacji. Przyjmowanie kodów swojego środowiska,
  - dr Marzena Okrasa, Wykorzystywanie komunikacji internetowej w edukacji szkolnej "cyfrowych tubylców",
  - dr Ivona Buryová, Multikulturní prístup pracovníku pomáhajících profesí v komunikaci s klientem,
  - prof. dr hab. Wojciech Weisner, mgr Zofia Niekurzak, Analiza form komunikacji społecznej pomiędzy podmiotami programu "Trener Osiedlowy",
  - dr Danuta Wosik-Kawala, dr Anna Grabowiec, Szkoła miejscem kształtowania kompetencji społecznych - postulaty a rzeczywistość,
  - prof. dr hab. Wojciech Wiesner, mgr Urszula Sabat, Wartość informacyjna śladu na śniegu w nauczaniu narciarstwa,
  - dr Lech Kacprzak, Rola mediów w kulturze i edukacji. Szanse i zagrożenia dla multikulturowości,
  - dr Anna Weissbrot-Koziarska, Komunikacyjne kompetencje pracownika socjalnego w procesie poradniczym,
  - dr Janusz Ropski, Szkoła wyższa miejscem kształtowania kompetencji społecznych. Perspektywa kompetencji do komunikacji międzykulturowej,
   program konferencji   fotorelacja 
 • 17 maja 2012 rokuUdział dr Magdaleny Knapińskiej w konferencji Zarządzanie zmianą zorganizowanej w Gnieźnie przez CBS Ankieter Ultex Sp. z o.o. oraz MConsult. Pani doktor wygłosiła referaty na temat finansowania projektów outplacementowych, przepisów prawnych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi oraz kryzysu jako szansy dla firmy.
   

KWIECIEŃ 2012

 • 20 kwietnia 2012 roku Wydział Pedagogiki Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, Zakład Pedagogiki Wsparcia i Pomocy Społecznej Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej oraz Pracownia Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej byli organizatorami seminarium naukowego Teoretyczne i praktyczne przestrzenie resocjalizacji i pracy socjalnej.
  Seminarium odbyło się w siedzibie WWSSE przy ul. Surzyńskich w Środzie Wielkopolskiej. 
  Uroczystego otwarcia Seminarium dokonał prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prorektor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp. Kolejne sesje w imieniu gospodarzy prowadzili: dr Przemysław Frąckowiak oraz dr Anna Knocińska. 
  Podczas seminarium dyskutowano o następujących zagadnieniach:
  - Jolanta Spętana, Graniczne sytuacje egzystencjalne w kontekście procesów resocjalizacji i readaptacji społecznej;
  - Anna Knocińska, Profilaktyka społeczna w kontekście wartości ewangelicznych;
  - Elżbieta Stępa, Współczesne koncepcje przeciwdziałania zagrożeniom rozwoju społecznego młodzieży;
  - Justyna Wardęcka, O potrzebie wspierania szans życiowych dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku średniego miasta;
  - Katarzyna Kleczkowska, Strukturalizacja czasu wolnego młodzieży, jako problem i zadanie środowisk lokalnych;
  - Krzysztof Gieburowski, Przemoc a rodzina;
  - Paulina Manuszak, Samotne macierzyństwo jako problem społeczny współczesnej Polski;
  - Michał Szykut, Specjalizacja, wykorzystanie zasobów, zarządzanie czasem pracy – głos w sprawie przekształceń rodzimej probacji;
  - Wojciech Mroczkowski, Resocjalizacyjna funkcja orzecznictwa sądowego, na przykładzie kary ograniczenia wolności;
  - Anna Hedrych-Stanisławska, Nowa wizja Straży Miejskiej;
  - Sebastian Dec, Wychowanie przeciw resocjalizacji;
  - Małgorzata Pieczyńska – Jędrycka, Wychowanie do aktywności fizycznej jako jedna z funkcji zakładu poprawczego;
  - Sylwia Dec, Instytucja zakładu poprawczego w percepcji jego pensjonariuszy;
  - Anna Kruszyk, Społeczne i indywidualne aspekty funkcjonowania kobiet w roli wychowawców w zakładzie poprawczym;
  - Bożena Szot, Rola ośrodków leczenia uzależnień w systemie resocjalizacji;
  - Przemysław Frąckowiak, Siła, opór i osobowościowa zmiana osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym i społecznie niedostosowanych, jako teoretyczna i praktyczna przestrzeń resocjalizacji i pracy socjalnej.
  fotorelacja 
   

MARZEC 2012

 • 19-23 marca 2012 roku pracownicy Wydziału Pedagogiki wzięli udział w VI Gnieźnieńskim Festiwalu Nauki i Kultury 2012, przybliżając uczestnikom następujące zagadnienia: Skuteczna komunikacja interpersonalna (warsztat) - mgr Magdalena Sadyś-Brandt, Poznaj samego siebie! Porównaj, czy to, co o sobie myślisz zgadza się z tym, co myśli na Twój temat psychologia naukowa (warsztat) - dr Tadeusz Żuk, Techniki przyspieszonego uczenia się. Spróbuj uczyć się inaczej, może będzie łatwiej i szybciej (warsztat) - dr Tadeusz Żuk, Przemoc w rodzinie. Fakty i mity (warsztat) - mgr Justyna Wardęcka.
 • 19-23 marca 2012 roku pracownicy Wydziału Nauk o Kulturze i Turystyce wzięli udział w VI Gnieźnieńskim Festiwalu Nauki i Kultury 2012, przybliżając uczestnikom następujące zagadnienia: Jak ciekawie i poprawnie zaplanować wycieczkę kulturową? (warsztat) - dr Karolina Buczkowska, Cesarz Mutsuhito, czyli dlaczego Japonia uniknęła losu Chin? (wykład) - dr Mariusz Menz, Co szumi w lesie? Turysta na szlaku (warsztat) - dr M. Szczepańska, Czy Unia Europejska przetrwa obecny kryzys? Próba futurologii, czyli możliwe scenariusze rozwoju wypadków w Euriopie(warsztat) - dr Klaudiusz Święcicki, Zbawienna mieszanka: woda, błoto i powietrze. Czyli skąd się bierze moc uzdrowiska? (wykład multimedialny) - dr Paweł Bajon. 
  fotorelacja
   

STYCZEŃ-MARZEC 2012  

 • Badania dotyczące karier zawodowych absolwentów studiów licencjackich GSWHM Milenium na kierunku zarządzanie.
  Czytaj dalej... 


 2011


GRUDZIEŃ 2011/STYCZEŃ 2012

 • Badania oczekiwanych kwalifikacji absolwentów szkół wyższych przeprowadzone wśród przedsiębiorstw i instytucji z Gniezna i powiatu.
  Czytaj dalej... 

 

LISTOPAD 2011

 • 23 listopada 2011 roku - Prodziekan Wydziału Pedagogiki, dr Anna Knocińska wzięła udział w konferencji Kadry dla inwestora. Targi rzemiosła i kształcenia zawodowego. Konferencja odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i została zorganizowana przez Ochotnicze Hufce Pracy i Związek Rzemiosła Polkiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Gospodarki, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Edukacji Narodowej, Wicemarszałek Sejmu RP - Eugeniusz Grzeszczak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania.
  Celem konferencji było wskazanie na kluczowe znaczenie dostępności poszukiwanych na rynku pracowników dla atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. W wystąpieniach postulowano zrównoważoną politykę edukacyjną i dostrzeżenie przez opinię publiczną oraz decydentów roli szkolnictwa zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym dla rynku pracy w Polsce.
 • 18 listopada 2011 roku przy Wydziale Zamiejscowym GWSHM „Milenium” w Wągrowcu został utworzony Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
   

 • 18 listopada 2011 roku podczas uroczystości dla emerytowanych nauczycieli z całego powiatu zorganizowanej przez Starostę Wągrowieckiego Michała Piechockiego oraz Dyrektora ZSP nr 1 w Wągrowcu Jarosława Berendta, Dziekan WZ GWSHM „Milenium” dr Hubert Paluch wygłosił wykład System edukacji osób dorosłych w Polsce a w Szwajcarii.

   

 • 15 listopada 2011 roku Wydział Zamiejscowy GWSHM „Milenium” w Wągrowcu  we współpracy ze Stowarzyszeniem Prasy Lokalnej oraz Głosem Wągrowieckim zorganizował debatę kandydatów na Burmistrza Miasta Wągrowca.
   

 • 15-16 listopada 2011 roku - Udział prof. dra hab. Dzierżymira Jankowskiego w dyskusjach panelowych i obradach plenarnych Konferencji naukowej Style i strategie życia zorganizowana w Mądralinie przez Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
 • Badania dotyczące kryteriów wyboru uczelni przeprowadzone wśród studentów pierwszego i drugiego roku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia GSW Milenium.
  Czytaj dalej...
   

PAŹDZIERNIK 2011

 • 17-18 października 2011 roku - Prezentacja referatu prof. dra hab. Wojciecha Jana Maliszewskiego Indywidualność a predyspozycje zawodowe. Projektowanie kariery edukacyjnej i zawodowej podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a vývhovného poradenství VII, zorganizowanej przez Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.
   

WRZESIEŃ 2011

 • 28 września 2011 Ogólnopolska konferencja Naukowa Europa Środkowa i Wschodnia na szlakach tradycji kultury.

  Konferencja, której organizatorem była Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” we współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, spotkała się z dużym zainteresowaniem środowisk naukowych z różnych ośrodków akademickich.

  Europa Środkowa i Wschodnia leżą na szlakach krzyżowania się różnych wpływów kulturowych. Zjawisko to uważa się za jeden z fenomenów konstruujących cywilizacyjną odrębność tych terenów Starego Kontynentu. Podczas konferencji postawiono pytania o tożsamość Europy Środkowej i Wschodniej, podjęto dyskurs nad różnorodnymi i różnokierunkowymi oddziaływaniami, które przez wieki kształtowały te obszary. Analizę omawianych zagadnień oparto na następujących związkach:

  historia – kultura – idee

  pamięć  -swojskość – obcość kulturowa

  społeczeństwa – narody dominujące – etnosy mniejszościowe

  migracje – pielgrzymi – turystyka kulturowa

  Wykłady i dyskusje toczyły się w dwóch sekcjach:

  Performatyka – Dialog – Spotkanie, prowadzący: prof. dr hab. Dorota Skotarczak i dr Klaudiusz Święcicki

  • prof. dr hab. Dorota Skotarczak, Kreacja obrazu Zachodu w filmach PRL-u
  • dr Anna Ziębińska-Witek, Kiedy miejsca zagłady stają się atrakcjami turystycznymi? Turystyka śmierci jako zjawisko kulturowe
  • dr Piotr Witek, Magiczne miasto”- czyli historia Lublina w filmowych kadrach
  • mgr Renata Derejczyk, KRAKÓW-BERLIN XPRS – teatralna interwencja. Między migracją, pielgrzymką a turystyką teatralną
  • dr Marek Pieniążek, Pomiędzy anglosaską ponowoczesnością, niemiecką metafizyką, francuskim estetyzmem a rosyjską fobią. Edukacja w poszukiwaniu polskiego paradygmatu humanistycznego
  • dr Jacek Nowakowski, Śląski Odyseusz. Twórcze peregrynacje Lecha Majewskiego
  • dr Paweł Bajon, Współczesna turystyka międzynarodowa Polaków jako wyraz odbudowy więzi kulturowych z Europą
  • mgr Marta Kacwin, „Azjatycki renesans” czy „zwrot ku europie”? Początki formułowania się nowoczesnej myśli teatralnej na Ukrainie
  • mgr Weronika Olejniczak-Szukała, Budowanie tożsamości kulturowej młodego Polaka w latach osiemdziesiątych – analiza polskiej pracy młodzieżowej tego okresu
  • Agata Królikowska, 88mm od Europy. O stereotypach i wzajemnych relacjach między Polakami i wschodnimi sąsiadami
  • mgr Krystian Cieśliński, Dramat liturgiczny wieków średnich – korzeń kultury europejskiej czy odrośle od korzenia?
  • Rafał Jurke, Wpływ kultury zachodnioeuropejskiej na sarmacki obrządek pogrzebowy

  Idee – Tożsamość – Przenikanie, prowadzący: dr Mariusz Menz, mgr Jacek Wrzesiński

  • prof. dr hab. Grzegorz Pełczyński, Religia w dziejach cywilizacji rosyjskiej
  • dr Robert Andrzejewski, Między dialogiem a wojną – wzajemne wpływy na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej na przełomie XVI – XVII wieku
  • dr Leszek Kozłowski, Geograficzno-kulturowe źródła państwowości i tożsamości polskiej
  • ks. Dr Michał Sołomieniuk, Skarby kultury słowa w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie
  • dr Mariusz Menz, Europa Środkowa – próba określenia tożsamości politycznej
  • dr Damian Szymczak, Miejsce Polski w niemieckiej „Mitteleuropie”. Wokół poglądów gen. Hansa Hartviga von Beslera
  • dr Maciej Dudziak, Kolonizacja i „postkolonizacja” Ziem Zachodnich
  • mgr Jacek Wrzesiński, Szlak Piastowski – współczesna świadomość piastowskiej tradycji
  • mgr Anna Siwińska, Wpływy i zapożyczenia w wierzeniach słowiańskich – próba interpretacji wybranych przykładów
  • Andrzej Leśniewski, Rubel Piotra Aleksiejewicza Romanowa synonimem zbliżenia kultur
  • mgr Joanna Kuchta, Ta biedna Europa… O ubóstwie w europie Środkowej i Wschodniej
  • Tymoteusz Mysakowski, Jeżyce miejscem spotkania i przenikania się kultur
  • dr Piotr Napierała, Stosunki brytyjsko-polskie a zainteresowanie brytyjskimi wzorcami politycznymi w Rzeczpospolitej w XVIII wieku
   fotorelacja
    
 • 23-24 września 2011roku Dr hab. Ewę Filipiak wygłosiła referat Czym jest prawdziwa aktywność językowa? Budowanie rusztowania dla tworzenia – poznawania – używania języka podczas odbywającej się w Warszawie 3. Konferencji Trzecioklasiści i ich nauczyciele na podstawie badań 2006-2011.
 • Dr Tadeusza Żuk wygłosił referat Rola ojca w życiu dziecka podczas konferencji Ministerstwa Sprawiedliwości Działalność RODK.
   

MAJ 2011      

 • 12 – 14 maja 2011 Festa fatuorum – literatura, teatr, film, muzyka. Juwenalia 2011

  Wszystkie wydarzenia, trwających aż trzy dni, Juwenaliów 2011 podzielone były na bloki tematyczne obejmujące literaturę, teatr i film oraz muzykę. Poza świetną zabawą nie brakowało zatem kontaktu z kulturą.

  Wydział Nauk o Kulturze i Turystyce GWSHM „Milenium” wykazał się szczególną aktywnością podczas dnia teatru, 13 maja, kiedy to wykładowcy i studenci wydziału prowadzili warsztaty i wykłady teatralne.

  Dr Izabela Skórzyńska w ramach warsztatu Pokaż mi swoje imię zaproponowała uczestnikom pracę technikami „Contact Improvisation”, polegającą na przekładaniu ruchu na poezję teatru.

  Kolejny z warsztatów, Dramat w przestrzeni. Tekst a spektakl, poprowadził dr Klaudiusz Święcicki. Celem spotkania było ukazanie relacji między tekstem literackim a przestrzenią teatralną.

  Ponadto mgr Robert Rachuba wygłosiła wykład Wielcy muzycy kultury dawnej, którym to udowodnił, że wszyscy mogą czerpać radość z obcowania z muzyką, a mgr Krystian Cieśliński przybliżył historię dramatu wieków średnich w wystąpieniu Dramat liturgiczny średniowiecza – wybrane problemy.

  Organizatorami Juwenaliów 2011, poza Gnieźnieńską Wyższą Szkołą Humanistyczno-Menedżerską „Milenium”, byli także: Urząd Miejski w Gnieźnie, Miejski Ośrodek Kultury, Instytut Kultury Europejskiej UAM, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie, Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne.   
  fotorelacja 
   
 • 6 maja 2011 roku Wydział Pedagogiki GWSHM „Milenium” we współpracy z Zakładem Pedagogiki Społecznej UAM w Poznaniu oraz Wydziałem Nauk o Wychowanie WWSSE w Środzie Wielkopolskiej zorganizował sesję naukową Instytucje profilaktyki, resocjalizacji i pomocy społecznej w procesie zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
  Gospodarzem konferencji  była GWSHM „Milenium”. Podczas konferencji przedstawiono następujące zagadnienia:
  -prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak, Egzystencjalizm, współczesna humanistyka i pedagogika społeczna
  - dr Katarzyna Segiet, dr Kamila Słupska-Kwiatkowska, Pomoc społeczna wobec rodziny we współczesnej Polsce
  - dr Astryd Tokaj, mgr Danuta Krzysztofiak, Działania z zakresu pomocy społecznej na rzecz poprawy jakości życia osób starszych
  - mgr Irena Szostak, Kuratela sądowa jako alternatywa izolacyjnych form resocjalizacji osób w konflikcie z prawem
  - mgr Wojciech Mroczkowski, Funkcje i zadania Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym
  - mgr Elżbieta Stępa, Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii dzieci i młodzieży prowadzone przez Policję
  - mgr Ewa Hanke, Pedagogika wobec problemów społecznych współczesnej Polski
  - ks. Artur Michalak, Uczynki względem ciała…Więźniów odwiedzać
  - mgr Sebastian Dec, Zakład poprawczy w systemie resocjalizacji nieletnich
  - mgr Celina Chełkowska, Projekt „Kocham tatą być” jako forma połączenia pracy socjalnej i wychowania resocjalizacyjnego w Zakładzie Poprawczym w Poznaniu
  mgr Katarzyna Kleczkowski, Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej na przykładzie miasta Chodzieży
  - mgr Sylwia Jabłońska, Poszukiwanie sensu i celu istnienia, jako podstawowe wyznaniu ponowoczesności
  - mgr Bożena Szot, Kształtowanie nowych warunków społecznych na przykładzie działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w odniesieniu do autorytetów
  - dr Przemysław Frąckowiak, O paradoksach współczesności w kontekście pomagania Drugiemu
  fotorelacja 
   

KWIECIEŃ 2011

 • 6 kwietnia 2011 roku - Udział studentów III roku resocjalizacji i pomocy społecznej w konferencji 45 lat kształcenia do pracy socjalnej zorganizowanej przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu oraz Urząd wojewódzki w Poznaniu. Opiekę nad studentami biorącymi udział w konferencji sprawowała mgr Renata Dobrzyńska.

 

MARZEC 2011
 

 • 28 marca – 1 kwietnia 2011roku III Gnieźnieński Festiwal Nauki i Kultury

  Już po raz kolejny Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” wzięła udział w Gnieźnieńskim Festiwalu Nauki i Kultury.  Z tej okazji 29 marca uczelnia była gospodarzem sesji warsztatowo-wykładowej, którą prowadzili między innymi pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Kulturze i Turystyce.

  Uczestnicy III Gnieźnieńskiego Festiwalu nauki i Kultury mogli wziąć udział w następujących warsztatach i wykładach:

  • dr Mariusz Menz, Polityka w mediach – media w polityce. Warsztaty z kultury politycznej
  • dr Armin Mikos, Czy wojna może być ciekawa? Turystyka militarna 
  • dr Klaudiusz Święcicki, Dlaczego warto chodzić do teatru? Teatr – człowiek – psychologia
  • mgr Mirosław Skrzypkowski, Pasja fotografowania
  • dr Tadeusz Żuk, Poznaj samego siebie! (Porównaj, czy to, co o sobie myślisz, zgadza się z tym, co myśli na Twój temat psychologia naukowa)
  • dr Tadeusz Żuk, Techniki przyspieszonego uczenia się (Spróbuj uczyć się inaczej, może będzie łatwiej i szybciej!)
  • mgr Antonina Łukaszek, Rozwiązywanie konfliktów przez mediacje rówieśnicze
  • dr Agnieszka Szymankowska, Jak skutecznie aplikować o pracę?
  • dr Renata Nestorowicz, Innowacje w opakowaniach a przewaga konkurencyjna
   fotorelacja
 • 25 marca 2011 roku IV Przegląd Piosenki Poetyckiej „Poszukiwania” 2011

  Wydział Nauk o Kulturze i turystyce GWSHM „Milenium” oraz Centrum Kultury Scena to Dziwna byli organizatorami kolejnego Przeglądu Piosenki Poetyckiej, nad którym honorowy patronat objął prof. Lechosław Gawrecki, rektor GWSHM „Milenium”.

  W zmaganiach konkursowych wzięło udział 17 solistów i 7 zespołów. Jury w składzie: Piotr Bakal, Halina Benedyk, Krzysztof Gajda, Jan Kalinowski i Rafał Stańczak ogłosiło następujący werdykt:

  I miejsce – Bartosz Chmielewski

  II miejsce – Marcepan Marecki

  III miejsce – Panini

  Ponadto wyróżniono Paulę Izydorek, Emilię Kozielską oraz dwie formacje:

  e-moll i Protest.

  IV Przegląd Piosenki Poetyckiej „Poszukiwania” 2011 był częścią organizowanych przez eSTeDe urodzin Jacka Kaczmarskiego.
  fotorelacja 

LUTY 2011
 • 12 lutego 2011roku dzięki współpracy Wydziału Nauk o Kulturze GWSHM „Milenium” i Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna, w siedzibie biblioteki otwarto wystawę prac studentów III roku kulturoznawstwa Fotoigrce.
  Opiekunem artystycznym wystawy był wykładowca GWSHM „Milenium”, mgr Mirosław Skrzypkowski, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął prof.  Lechosław Gawrecki, rektor GWSHM „Milenium”. 

2010

2010/2011

 • Badanie na pełnej populacji studentów Wydziału Zarządzania i Marketingu dotyczące poziomu wykształcenia w ich rodzinach.
 • Udział w spotkaniu edukacyjnym dotyczącym wymiaru sprawiedliwości. 
 • Udział w szkoleniu dotyczącym Krajowych Ram Kwalifikacyjnych, przeprowadzonym przez akredytowanego eksperta bolońskiego.
 • Przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania wizerunkiem własnym skierowanych do zawodników TŻ Start Gniezno.
 • Przeprowadzono cykl konsultacji dla KS Mieszko Gniezno.
 • Wykład dotyczący roli sportu w regionie wygłoszony na konferencji podsumowującej sezon piłkarski 2010/2011, zorganizowanej przez KS Mieszko Gniezno.

 

GRUDZIEŃ 2010

 • 14-16 października 2010 roku Dziekan WZ GWSHM „Milenium”, dr Hubert Paluch wziął udział w wyjeździe studyjnym kadry naukowo-dydaktycznej powiatu wągrowieckiego do Holandii. Celem wyjazdu było nawiązanie współpracy z zagranicznymi uczelniami oraz zaprezentowanie działalności GWSHM „Milenium” w takich  ośrodkach naukowych jak: Erasmus University Rotterdam, University of Amsterdam – Wydział Ekonomii i Biznesu, Awans Hogeschool w Bredzie.
   

 • 3 grudnia 2010 roku Wydział Pedagogiki GWSHM „Milenium” zorganizował konferencję naukową Animacja tradycyjnych społeczeństw i zbiorowości. Ku emancypacji społecznej i aktywizacji społeczności lokalnej.
  Program konferencji objął poniższe wystąpienia:
  prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski, Jednostki współkreatorem swojego środowiska. Wyzwania dla edukacji i animacji społeczno-kulturowej
  - dr Mariusz Menz, Kapitał społeczny – społeczeństwo obywatelskie – demokracja. Dlaczego polska młodzież tego nie ceni?
  - mgr Renata Dobrzyńska, Partnerstwo lokalne przejawem aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
  - dr Krzysztof Ratajczak, Społeczne i edukacyjne funkcje parafii w średniowiecznej Polsce
  - mgr Adam Czech, „Sztuka publiczna” jako nowa forma animacji środowisk lokalnych
  - mgr Justyna Wardęcka, Animacja środowisk lokalnych i jej pedagogiczne implikacje
  - dr Jolanta Spętana, Przedmiot zainteresowania pedagogiki społecznej w wymiarze wskazywania sensu życia młodzieży. Kontekst środowiska lokalnego
  - mgr Mirosław Ściupider, Jaki jest współczesny wizerunek animatorów kultury?
  - mgr Łukasz Łukaszewicz, Miejsce Kościoła katolickiego w społeczeństwie obywatelskim
  - dr Przemysław Frąckowiak, Paradygmat efektywności w ratownictwie społecznym
  - mgr Marcin Siedlecki, Prezentacja programów profilaktycznych realizowanych w środowisku lokalnym dotyczących przeciwdziałania przemocy
  fotorelacja 

LISTOPAD 2010

 • 5 listopada 2010 Dziekan WZ GWSHM „Milenium” w Wągrowcu dr Hubert Paluch reprezentował uczelnię na konferencji naukowej w Lauzern w Szwajcarii poświęconej perspektywom rozwoju szkolnictwa wyższego w Europie.
   

 • 3 listopada 2010 roku Wielkopolska samorządna – Wielkopolska powiatowa. Debata starostów.
  Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium” była gospodarzem debaty starostów powiatu gnieźnieńskiego, wągrowieckiego i wrzesińskiego.
  Zaproszonych gości powitał dr Klaudiusz Święcicki, prorektor oraz dziekan wydziału Nauk o Kulturze i Turystyce oraz pan Marek Woźniak, Marszalek województwa wielkopolskiego.
  Debata toczyła się w trzech turach:
  I – multimedialne prezentacje osiągnięć starostów;
  II – pytania starostów;
  III – pytania otwarte skierowane do starostów;
  Debatę podsumowała pani Krystyna Poślednia, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
  fotorelacja 
   

LIPIEC 2010

 • 2 lipca 2010 roku odbyło II Nocne Zwiedzanie Gniezna
  Już po raz kolejny GWSHM „Milenium” współorganizowała Nocne Zwiedzanie Gniezna.
  Imprezę rozpoczęło spotkanie uczestników przed pomnikiem Bolesława Chrobrego, gdzie gości powitał sam król Bolesław (w tej roli tradycyjnie już dr Klaudiusz Święcicki, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze i Turystyce GWSHM „Milenium”) w towarzystwie swoich wojów, następnie pochód zwiedził katedrę, a nieco później także Archiwum Archidiecezjalne.
  Na gnieźnieńskim rynku zwiedzający spotkali się z burmistrzem oraz rajcami miejskimi, którzy w krótkich słowach opowiedzieli, kiedy zostało lokowane Królewskie Stołeczne Miasto Gniezno i jak się w dawnej stolicy żyło jej mieszkańcom.
  Podczas spaceru tak zwanym szlakiem toruńskim ku Centrum Kultury Scena to Dziwna, zwiedzający poznali dzieje II Liceum im. Dąbrówki i dowiedzieli się dlaczego kościół św. Michała wzniesiono na skarpie.
  Celem wyprawy było Centrum Kultury Scena to Dziwna, w którym swoje talenty zaprezentowali studenci grający w zespole rockowym The Chalturnikos. 
  fotorelacja 

 

CZERWIEC 2010

 • 24 czerwiec  2010 roku Mgr Mariola Prymus, pracownik naukowy Wydziału Pedagogiki GWSHM „Milenium” wzięła udział w seminarium Kształcenie nauczycieli i rozwijanie dydaktyk przedmiotowych. Wyzwania i perspektywy zorganizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach cyklu Badania i Polityka Edukacyjna.
   
 • 10 i 17 czerwca 2010 roku wielokulturowe i artystyczne zwiedzanie Gniezna zorganizowane przez Wydział Nauk o Kulturze i Turystyce GWSHM „Milenium” oraz Akademickie Gimnazjum „Milenium”.

  Uczniowie klas szóstych gnieźnieńskich szkół podstawowych mieli okazję przekonać się o tym, że Gniezno było niegdyś miastem trzech religii – ewangelickiej, rzymskokatolickiej i żydowskiej.

  Podczas nietypowego zwiedzania uczniowie odwiedzili między innymi Budynek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, w którym niegdyś mieściła się synagoga oraz Teatr im. Aleksandra Fredry, w którym dyrekcja i aktorzy ujawnili niedostępne dla widowni tajniki pracy nad spektaklami.

   fotorelacja

 •  9-11 czerwca 2010 roku - Obóz naukowy w Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie.
  Studenci  II roku pomocy społecznej i resocjalizacji uczestniczyli w obozie naukowym, podczas którego mieli możliwość poznania specyfiki pracy i zasad funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Koszalinie. Studenci hospitowali nie tylko sam ośrodek, ale także szkołę, do której uczęszczają wychowankowie placówki, warsztaty szkolne oraz hotel, który jest miejscem stopniowej i łagodnej adaptacji pensjonariuszy ośrodka do życia w tak zwanym środowisku otwartym.
  Opiekunem przedsięwzięcia był dr Przemysław Frąckowiak.

 

MAJ 2010

 • 8 maja 2010 roku odbyły się Targi Zdrowia – Gniezno 2010.
  Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium”, a w tym Wydział Pedagogiki oraz studenci studiów z zakresu promocji zdrowia z arteterapią i socjoterapią zaprezentowali się na specjalistycznym stoisku promocyjnym podczas Targów Zdrowia w Gnieźnie.
  Studenci zrealizowali animacje z dorosłymi i dziećmi pod hasłem Zdrowie zaczyna się w głowie oraz Do zdrowia przez sztukę. Zespół uczelni wystąpił także na scenie głównej z propozycją artystyczną Tańce integracyjne.

 

LUTY 2010

 • Wykładowcy z Wydziału Pedagogiki GWSHM „Milenium” poprowadzili warsztaty w ramach II Gnieźnieńskiego Festiwalu Nauki i Kultury:
  - mgr Anna Knocińska, W poprzek, czyli do przodu. Warsztat twórczego myślenia
  - dr Tadeusz Żuk, Jaki jesteś? Spotkanie z psychologiem
  - mgr Marcin siedlecki, Ja jestem OK., ty jesteś OK. – jak nie popadać w konflikty i porozumiewać się bez przeszkód
  - dr Magdalena Knapińska, Młodzi na rynku pracy
  - mgr Anna Knocińska, Ja, czyli kto? Warsztat rozwoju osobistego
  - dr Tadeusz Żuk, Techniki przyspieszonego uczenia się
  - mgr Mirosław Skrzypkowski, Fotografia – między dokumentem a sztuką
  - dr Tadeusz Żuk, Jaki jesteś? Spotkanie z psychologiem
   

STYCZEŃ 2010

 • 27 stycznia 2010 roku

  Organizacja, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie, warsztatów na temat pakietów turystycznych.

  Część wykładową spotkania (Wprowadzenie w istotę funkcjonowania pakietów turystycznych oraz Przegląd form: Rodzaje pakietówturystycznych) poprowadzili pracownicy Wydziału Nauk o Kulturze i Turystyce GWSHM „Milenium”, dr Armin Mikos oraz Oleksy Artyszuk.
  fotorelacja
   

 • 23 stycznia 2010 roku Wydział Pedagogiki GWSHM „Milenium” we współpracy z Miejskimi Świetlicami Socjoterapeutycznymi (MŚS) w Gnieźnie był organizatorem konferencji szkoleniowej Socjoterapia jako forma wspierania rozwoju rodziny. Z doświadczeń miejskich świetlic socjoterapeutycznych w Gnieźnie.
  Prelegenci przybliżyli słuchaczom następujące kwestie:
  - dr Justyna Strykowska, Socjoterapia – szansą na lepsze dzieciństwo
  - mgr Tomasz Babiarz, Socjoterapia „know-how”, czyli słów kilka o standardach w socjoterapii
  - dr Katarzyna Segiet, Opieka nad dzieckiem i pomoc rodzinie zagrożonej w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych człowieka
  - mgr Ewa Krajniak, Przedstawienie pracowników MŚS
  - mgr Zofia Komosińska, Socjoterapia z sercem
  - mgr Zofia Komosińska, mgr Justyna Góralska, mgr Ewa Wegner, mgr Paulina Nawrot-Pindral, mgr Katarzyna Wiśniewska-Mazur, Z doświadczeń miejskich świetlic socjoterapeutycznych
 • 8 stycznia 2010 roku - Udział studentów specjalności edukacja elementarna w bloku zajęć wykładowych przeprowadzonych przez dr Jadwigą Jastrząb – twórczynię koncepcji Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach programu Spotkanie z Terapią i odbyły się w siedzibie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 2009

 

2009/2010

 • Badania naukowe z zakresu marketingu partnerskiego wśród firm na terenie Wielkopolski. 
 • Badania naukowe dotyczące kultury organizacyjnej GWSHM „Milenium”.
   
 • Badania naukowe na temat wykorzystania Internetu w działalności marketingowej niepublicznych uczelni w Polsce.
   
 • Badania dotyczące popularności szkół wyższych w Gnieźnie, przeprowadzone przez studentów Wydziału Zarządzania i Marketingu zrzeszonych w kole naukowych reSearch.
   

PAŹDZIERNIK-LISTOPAD 2009

 • Udział w projekcie edukacyjnym PRL – tak daleko, tak blisko… towarzyszącym wystawie Zima wasza – wiosna nasza! 20. Rocznica Jesienie ludów 1989 r.
  Wydział Nauk o Kulturze i Turystyce GWSHM „Milenium” uczestniczył w projekcie, złożonym z działań, które miały na celu przybliżenie młodzieży szkolnej i akademickiej najnowszej historii naszego kraju.
  W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
  PRL – tak daleko, tak blisko… konkurs literacki (6.11.2009),
  PRL – tak daleko, tak blisko… sesja popularnonaukowa (6.11.2009),
  PRL – tak daleko, tak blisko… gra miejska (13.11.2009),
  Życie codzienne w PRL-u  ekspozycje szkół na podsumowanie projektu (20.11.2009)
  Autorkami projektu były:
  Magdalena Bukowska – kierownik Biblioteki GWSM „Milenium”
  Anna Dąbek – pracownik Działu Komunikacji Zewnętrznej Muzeum Początków Państwa Polskiego
  Elżbieta Sobecka – kierownik Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
  fotorelacja


LIPIEC 2009

 • 3 lipca 2009 roku Współorganizacja Nocnego zwiedzania Gniezna w średniowiecznym klimacie.
  Zwiedzanie rozpoczęło się w Muzeum Początków Państwa Polskiego, gdzie uczestnicy obejrzeli wystawę malarstwa Piastów malowane dzieje. Następnie król Bolesław Chrobry, w którego wcielił się dr Klaudiusz Święcicki, poprowadził zwiedzających szlakiem cesarza Ottona IIIku grodowi gnieźnieńskiemu, czyli na tak zwane Wzgórze Lecha. Tam odbyło się nocne zwiedzanie katedry. Chwilę później, przy pomniku Bolesława Chrobrego, zgromadzonych powitali wojowie z drużyny królewskiej (Grupa Widowisk Historycznych „Comes”). Następnie dzieje szkolnictwa wyższego w Gnieźnie zaprezentował mgr Krzysztof Gawrecki, Kanclerz GWSHM „milenium”, a Dariusz Pilak, wicestarosta, złożył królowi raport ze stanu posiadania powiatu gnieźnieńskiego.
  Nieco później zwiedzający przeszli Doliną Pojednania na Wzgórze Panieńskie, czyli na Rynek, gdzie w ciekawy sposób została przedstawiona historia miasta. Przed godziną 23.00 strudzeni wędrowcy udali się do restauracji Pod Piątką, gdzie mogli się posilić i ugasić pragnienie.
  Zwiedzającym przez cały czas towarzyszyła Galla Anonim, w którego wcielił się Andrzej Malicki, aktor Teatru im. Aleksandra Fredy w Gnieźnie.
  fotorelacja 


MAJ 2009

 • 11 maja 2009 roku Wydział Pedagogiki GWSHM „Milenium” był gospodarzem i organizatorem seminarium naukowego Szkoła wyższa wobec społecznych problemów współczesnej Polski. Opiekunem naukowym wydarzenia był dr Przemysław Frąckowiak.
  Program seminarium obejmował następujące wystąpienia:
  - prof. dr hab. Dzierżymir Jankowski, Postawa wobec wiedzy i warsztat jej poznania w ponowoczesnym czasie
  - prof. dr hab. Ewa Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum (raport z badań)
  - dr Katarzyna Segiet, Kwestia dziecka i los dziecięcy jako kategoria badawcza pedagogiki społecznej
  - dr Andrzej Kisielewski, Metodologia badań pedagogicznych w kontekście seminariów dyplomowych
  - dr Maria Gładyszewska, Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w perspektywie zmian ustawowych
  - dr Tadeusz Żuk, Psychologia w służbie pedagogowi
  - dr Przemysław Frąckowiak, Szkoła wyższa wobec problemów teorii i praktyki społecznej

  W trakcie seminarium swoje referaty zaprezentowali także studenci i absolwenci  Wydziału Pedagogiki GWSMH „Milenium”:
  - Agnieszka Nowak, Nieprzemijające wartości pedagogiki Celestyna Reneta – inspiracje dla wczesnej edukacji
  - Joanna Piechocka, Rozwój dziecka w aspekcie pedagogiki zabawy i cyrku
  - Emilia Manuszak, Edukacja dzieci wiejskich w szkołach podstawowych a program PROJEKTOR – WOLONTARIAT STUDENCKI
  - Beata Schneider, Adaptacja dzieci 3-letnich do przedszkola. Problemy – konteksty – rozwiązania
  - Robert Stule, Gotowość szkolna dziecka 6-letniego – istota pojęcia i metody jej rozpoznawania
  - Beata Kasperczyk, W poszukiwaniu skutecznych metod nauki czytania – wartość edukacyjna metody Rocławskiego
  - Bernadeta Szymańska, Problemy wychowania i nauczania dziecka z ADHD
  - Danuta Kusal, Pedagogiczne aspekty pracy z dziećmi z wadami postawy
  - Katarzyna Szutarska, Sytuacja dziecka leworęcznego w klasie szkolnej
  - Paulina Krysin, Wpływ postaw i stylów wychowania w rodzinie na funkcjonowanie dzieci i młodzieży
  - Natalia Lebioda, Eurosieroctwo dzieci w wieku wczesnoszkolnym – próba analizy zjawiska społecznego współczesnej rodziny polskiej
  - Anna Henrych – Stanisławska, Kara ograniczenia wolności w polskim systemie zapobiegania przestępczości
  - Paweł Olszewski, Starość w obliczu poczucia osamotnienia i zbliżającej się śmierci
  - Sylwia Jabłońska, O poczuciu sensu życia
   

KWIECIEŃ 2009

 • 22 kwietnia 2009 roku Wydział Kulturoznawstwa GWSHM „Milenium” włączył się w organizację spotkania ze sztuką baroku Muzyka i poezja baroku w murach Katedry Gnieźnieńskiej.
  Wydarzenie zainaugurował dr Klaudiusz Święcicki, dziekan Wydziału Kulturoznawstwa GWSHM „Milenium”, który wygłosił krótki wykład wprowadzający. Następnie wystąpił Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać utworów najważniejszych twórców muzyki barokowej. Kolejnym punktem programu była poezja barokowa, którą zinterpretował Andrzej Malicki, aktor Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Spotkanie zakończył koncert organowy w wykonaniu Ryszarda Superczyńskiego. 
 • 21-23 kwietnia 2009 Organizacja konferencji naukowej Współczesne formy turystyki kulturowej, we współpracy z Zakładem Kulturowych Podstaw Turystyki AWF w Poznaniu, Powiatem Gnieźnieńskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Organizacją Turystyczną „Szlak Piastowski”, Biurem KulTour.pl, miesięcznikiem Turystyka Kulturowa, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego.

  Celem konferencji było dokonanie przeglądu form współczesnej turystyki kulturowej, analiza destylacji, treści i programów poszczególnych typów wypraw kulturowych oraz profilu ich uczestników, zaprezentowanie i omówienie polskiego potencjału w tej dziedzinie i stanu rozwoju poszczególnych form turystyki w naszym kraju oraz wskazanie szans wypływających z rozwoju turystyki kulturowej dla polskich regionów i mikroregionów.

  Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele wielu znamienitych ośrodków naukowych, takich jak: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie i Uniwersytet Śląski.

  Prelegenci i ich wystąpienia:

  • dr hab. Agnieszka Niezgoda, dr Piotr Zmyślony, Ekonomiczne aspekty turystyki kulturowej
  • dr Armin Mikos, Kulturowe podróże studyjne jako klasyczna forma turystyki kulturowej
  • prof. dr hab. Kazimierz Ilski, mgr Paulina Ratkowska, Turystyka chronionego dziedzictwa kulturowego na świecie i w Polsce
  • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, Turystyka obiektów militarnych, warsztat
  • dr Sławoj Banaś,  Tanatoturystyka, warsztat
  • prof. dr hab. Krzysztof Kaczmarek, Turystyka archeologiczna, warsztat
  • dr Armina Mikos, mgr Aleksy Artyshuk, Przydatność i metody waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionu oraz działania zmierzające do jego podniesienia
  • prof. dr hab. Jacek Kaczmarek, prof. dr hab. Sylwia Kaczmarek, Turystyka w miastach
  • dr Karolina Buczkowska, Turystyka eventowa i ożywionej historii
  • dr Paweł Różycki, Turystyka religijna i pielgrzymkowa na świecie i w Polsce
  • dr Izabela Wyszkowska, turystyka kulturowa w Wielkopolsce
  • dr Andrzeja Stasiak, Turystyka literacka i filmowa, warsztat
  • dr R. Kurczewski, dr A. Machnik, mgr A. Basińsk, mgr O. Smoleńska, Turystyka kulturowo-przyrodnicza, warsztat
  • dr Zygmunt Kruczek, Etnoturystyka, warsztat
  • dr Tomasz Madej, Turystyka kultury ludowej
  • mgr Agnieszka Matusiak, Turystyka kulinarna
  • mgr Danuta Żywiecka, Turystyka biograficzna
  • dr Tadeusz Jędrysiak, Turystyka muzealna
  • mgr Paulina Koralewska, Turystyka obiektów industrialnych i technicznych
  • prof. dr hab. Wojciech Cynarski, Turystyka sztuk walki
  • mgr Magdalena Banaszkiewicz, Turystyka etniczna i sentymentalna
  • dr Karolina Buczkowska, mgr Aleksandra Wcisło, Turystyka zjawisk paranormalnych i ezoteryczna
  • dr Maria Zamelska, mgr Beata Kaczor, Turystyka kulturowa osób niepełnosprawnych
    

MARZEC 2009

 • 30 marca – 3 kwietnia 2009 Wydział Kulturoznawstwa włączył się w organizowany przez Starostwo Powiatowe przy współpracy z gnieźnieńskimi instytucjami kultury oraz uczelniami wyższymi, Festiwal Nauki i Kultury.
  Pracownicy Wydziału Kulturoznawstwa przygotowali wystąpienia i warsztaty skierowane do uczestników Festiwalu. Dr Armin Mikos przybliżył zgromadzonym temat turystyki kulturowej jako formy spędzania wolnego czasu. Dr Klaudiusz Święcicki wygłosił wykład dotyczący miłości i śmierci w teatrze Tadeusza Kantora, a dr Mariusz Menz poprowadził warsztaty poruszające tematykę relacji polityka – media.
  Pozostałe Wydziały GWSHM „Milenium” również aktywnie uczestniczyły w I Gnieźnieńskim Festiwalu Nauki i Kultury. Dr Renata Nestorowicz z Wydziału Zarządzania i Marketingu poprowadziła warsztaty z zakresu mowy ciała jako istotnej formy komunikowania się, a pracownicy oraz studenci Wydziału Pedagogiki przygotowali wystąpienia i warsztaty pod hasłem Pedagogika cyrku i zabawy. 


STYCZEŃ 2009

 • 14 stycznia 2009 roku studenci Edukacji zdrowotnej z metodyką pod opieką mgr Jolanty Kaptur przygotowali zajęcia warsztatowe Ze zdrowiem za pan brat dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Owieczkach.


 2008


2008/2009

 • Wyróżnienia dla studentów Wydziału Zarządzania i Marketingu – Małgorzaty Półtorak i Krzysztofa Śniegowskiego - w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe ogłoszonym przez Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, oddział w Poznaniu.

 

GRUDZIEŃ 2008

 • 5 grudnia 2008 Organizacja sesji popularnonaukowej inaugurującej realizację projektu edukacyjnego Pamięć niech trwa. 90. Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
  Pracownicy Wydziału Kulturoznawstwa GWSHM „Milenium” przybliżyli uczniom szkół ponadgimnazjalnych polityczne okoliczności wybuchu i przebieg Powstania Wielkopolskiego.
  Program sesji objął następujące wystąpienia:
  - dr Klaudiusz Święcicki, Upadek systemu wiedeńskiego i narodziny nowoczesnej Europy
  - dr Mariusz Menz,  Powstanie wielkopolskie – jedyna w pełni zwycięska insurekcja
  - mgr Robert Gaweł, Gniezno i Ziemia Gnieźnieńska w Powstaniu Wielkopolskim
   

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2008

 • Wydział Pedagogiki GWSHM „Milenium” był gospodarzem cyklu szkoleń dla nauczycieli przeprowadzonych przez mgra Piotra Wilińskiego w ramach projektu Diagnoza z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej SGS i wspomaganie dzieci 5-letnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
 • 22 listopada 2008 roku studenci Wydziału Pedagogiki GWSHM „Milenium” wzięli udział w konferencji naukowej Profilaktyka i diagnostyka FAS, zorganizowanej przez urząd Miasta Poznania i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

PAŹDZIERNIK 2008

 • 23 października 2008 roku studenci Wydziału Pedagogiki GWSHM „Milenium” wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i w profilaktyce zdrowia człowieka, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii w Poznaniu.
   
 • 23 października 2008 Organizacja konferencji Polacy wobec wielości kultur. Wczoraj, dziś, jutro.

  Konferencja została podzielona na trzy części tematyczne, podczas których można był wysłuchać ciekawych wystąpień i podyskutować o poruszanych w nich problemach i zagadnieniach. Ponadto mgr Wioletta Wejman przygotowała warsztaty praktyczne Historia mówiona,skierowane do studentów i młodzieży ponadgimnazjalnej.

  Prelegenci i ich wystąpienia:

  Wokół dialogu polsko-żydowskiego

  • Polacy i Żydzi – razem czy obok siebie? Panel dyskusyjny z udziałem mgr Alicji Kobus, przewodniczącej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, Filia w Poznaniu
  • dr Izabela Skórzyńska, Nieobecny/obcy u wrót pamięci. Widowiskowe praktyki upamiętniania Żydów polskich
  • mgr Paulina Szczepankiewicz, Polacy wobec kultury żydowskiej na przykładzie muzyki żydowskiej
  • dr Klaudiusz Święcicki, Projekt edukacyjny Pamięć dla przyszłości jako przykład kształtowania postawy otwarcia wobec społeczeństwa wielokulturowego
  • mgr Wioletta Wejman, Projekt Historia omówiona Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie jako przykład ocalania pamięci o wielokulturowości Lubelszczyzny

  Kulturowe doświadczenie spotkania z „innymi”

  • prof. UAM dr hab. Grzegorz Pełczyński, Oskar Miłosz – kultury i narody
  • dr Marek Figura, Wielokulturowe dziedzictwo współczesnego Wilna
  • dr Armin Mikos, Obcy spotyka Polskę – obraz Polski w oczach europejskich turystów kulturowych
  • mgr Łukasz Kielban, Stosunek do innych narodów jako czynnik wartościujący bohatera kina socrealistycznego
  • mgr Katarzyna Linda, Indyjska masala filmowa w Polsce i w polskich mediach. Prezentacja i analiza zjawiska
  • mgr Sebastian Patrzek, Kształtowanie postaw wielokulturowych uczniów szkoły podstawowej poprzez nowatorskie formy organizacji kształcenia oraz metody pracy dydaktycznej
  • Waldemar Lisiecki, Ekologia w społeczeństwie wielokulturowym (komunikat)

  Obrazy „obcego” w kulturze i historii Polski

  • dr Wiesław Banach, Polska kultura gospodarcza dawniej i dziś
  • mgr Paweł Miedziński, Obraz Niemca i Rosjanina w peerelowskim komiksie
  • mgr Karolina Bittner, Obcokrajowiec w tekstach polskich piosenek z lat 1945-1989
  • mgr Weronika Olejniczak, Zachód w polskiej prasie młodzieżowej lat osiemdziesiątych na przykładzie tygodnika Razem
  • mgr Piotr Napierała, Konflikt dwóch światów. Terezjańscy i józefińscy biurokraci w Galicji
  • mgr Marek Szczepaniak, Katolicy i ewangelicy w dziewiętnastowiecznym Gnieźnie
  • dr Mariusz Menz, Komunikat z relacji projektu badawczego Gniezno 1901-2000 Pamięć i Historia
  • Przemysław Piotrowski, Społeczność Żydowska miasta Gniezna na przełomie XIX i XX wieku
  • Andrzej Leśniewski, Społeczności niemieckie miasta Trzemeszna XIX i płowy XX wieku
    
 •  22-24 października 2008 roku udział studentów koła naukowego reSearch w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja XXI wieku: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. Gospodarzem konferencji była Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

  Publikacja zeszytu naukowego Warsztat badawczy wydziału Zarządzania i Marketingu – zbioru artykułów powstałych na bazie grantów naukowych zrealizowanych przez Wydział Zarządzania i Marketingu.
   

WRZESIEŃ 2008

 • 26 września 2008 roku Wydział Pedagogiki GWSHM „Milenium” był organizatorem seminarium naukowego Promocja zdrowia w teorii i praktyce społecznej. Opiekę naukową nad przedsięwzięciem sprawował dr Przemysław Bury.
  W seminarium udział wzięli przedstawiciele wielkopolskich uczelni oraz instytucji medycznych, w programie znalazły się następujące wystąpienia:
  -  
  dr M. Posłuszna, Z historii promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  - dr A. Woźniak, mgr A. Gulczyńska, Zdrowie rodziny wobec zagrożeń cywilizacyjnych
  - dr B. Jankowiak, Zdrowie seksualne – z badań nad nauczycielami
  - mgr Joanna Szklarska, Badania skryningowe jako narzędzie promocji zdrowia
  - mgr Magdalena Piestrzyńska, Promocja zdrowia jamy ustnej
  - mgr Artur Wielgusz, Promocja zdrowia w szpitalu: fakty, problemy, możliwości
  - mgr Wioletta Wachowska, Zdrowie pracujących
  - mgr Wioletta Wachowska, Zdrowe serce
  - mgr Justyna Sikorska, Zdrowie niepełnosprawnych
  - lek. med. Jolanta Grabarczyk, Szczepienie jako profilaktyka raka szyjki macicy 

MAJ 2008

 • 20 maja 2008 roku studenci Wydziały Pedagogiki GWSHM „Milenium” pod opieką prof. dr hab. Ewy Filipiak przygotowali studenckie prezentacje i warsztaty Spotkania z edukacją dziecka.
  Spotkanie skierowane było do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli i szkół, doradców metodycznych, przedstawicieli administracji oświatowej, kuratorium i władz lokalnych oraz do kandydatów na studia w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, tj. specjalności edukacja elementarna z terapią pedagogiczną.
  Program objął wystąpienie prof. dr hab. Ewy Filipiak, Klucze do rozwoju i edukacji dziecka – czyli dlaczego warto studiować edukację elementarną oraz warsztaty, w których studenci zaprezentowali elementy pedagogiki cyrku.
 •  26-28 maja 2008 roku studenci Wydziału Zarządzania i Marketingu GWSHM „Milenium” wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego i gnieźnieńskimi maturzystami uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Brukseli.

  W trakcie wyjazdu odbyło się spotkanie z posłem do Parlamentu Europejskiego Filipem Kaczmarkiemktóry podczas ożywionej dyskusji przedstawił bieżące problemy funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej, planowane reformy, a także formy współpracy z samorządami różnych szczebli.

  Uczestnicy wyjazdu wzięli również udział w spotkaniu Klubu Wielkopolan w Brukseli, w którym uczestniczyli m.in. Ambasador RP przy Królestwie Belgii Jego Ekscelencja Sławomir Czarlewski oraz poseł Jan Kułakowski. Wystąpienia dotyczyły form promocji polskich regionów w UE.
  Ostatnim punktem wyjazdu była wizyta w Biurze Regionalnym Województwa Wielkopolskiego, w trakcie którego Dyrektor, pani Monika Kapturka, przedstawiła zasady funkcjonowania Biura i form stosowanej promocji i współpracy międzynarodowej.

  Uczestnicy wyjazdu mieli też okazję zwiedzić Brukselę i Antwerpię.
   

 • 14 maja 2008 roku udział studentów koła naukowego reSearch w I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych zatytułowanej Zainteresowania badawcze młodzieży akademickiej. Gospodarzem konferencji była Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.
   

KWIECIEŃ 2008

 • 14 kwietnia 2008 roku - Szkolenie Zarządzanie i marketing w organizacjach sportowych, zorganizowane przy współpracy z burmistrzem Miasta Śremu mgr Adamem Lewandowskim.
   
 • 14 kwietnia 2008 I Przegląd Piosenki Poetyckiej

  Przegląd został zorganizowany z inicjatywy Wydziału Kulturoznawstwa GWSHM „Milenium” oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Gnieźnie. Honorowy patronat nad imprezą objął prof. Lechosław Gwarecki, rektor GWSHM „Milenium”.

  Adresatami Przeglądu były osoby, którym szczególnie bliska jest poezja śpiewana.  Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoko poziom umiejętności wokalnych. Komisja wyłoniła następujących laureatów:

  I miejsce (ex aequo): Barbara Szypulska z Wągrowca i Marta Tyma z Leszna

  II miejsce: Izabela Kasprzyk z Gniezna

  III miejsce: Zespół Gama z Gniezna

  Wyróżnienia: Anna Dymel, Piotr Sawa, Aleksandra Kuryłowicz, zespół Genezaret.

  Spotkanie uświetnił występ Haliny Benedyk.
  fotorelacja

 

MARZEC 2008

 • 8 marca 2008 roku w  ramach Drzwi otwartych GWSHM „Milenium”, Prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji i wykładowca Wydziału Pedagogiki mgr Antonina Łukaszek, wygłosiła wykład otwarty Konflikt – mediacja – wybór „trzeciej drogi”.
   
 •  6 marca 2008 roku - Szkolenie dla zawodników TŻ Start Gniezno dotyczące prezentacji i wystąpień publicznych oraz kształtowania wizerunku sportowca.
   

LUTY 2008

 • 27 lutego 2008 roku Wydział Pedagogiki Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” oraz Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne byli organizatorami warsztatów szkoleniowych połączonych z seminarium dla nauczycieli.


STYCZEŃ-LUTY 2008

 • Ogólnopolskie badania wśród 229 uczelni zawodowych dotyczące konkurencyjności uczelni zawodowych w Polsce.


2007


GRUDZIEŃ 2007

 • Publikacja zeszytu naukowego Metody i narzędzia komunikacji marketingowej. 


LISTOPAD 2007

 • 28 listopada 2007 roku - Organizacja szkolenia Marketing sportowy – zakres możliwości i zastosowaniaskierowanego do osób z terenu Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, które są zawodowo związane ze sportem.
  fotorelacja


SIERPIEŃ 2007

 • 3-7 sierpnia 2007 roku Studenci Wydziału Zarządzania i Marketingu GWSHM „Milenium” wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego i gnieźnieńskimi maturzystami uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Brukseli.
  Celem wyjazdu było zapoznanie studentów z funkcjonowaniem instytucji europejskich oraz samorządowych w Brukseli. Program wyjazdu obejmował m.in. wizytę w Biurze Regionalnym Województwa Wielkopolskiego, zwiedzanie Parlamentu Europejskiego, a także spotkanie zeurodeputowanymi, panem Marcinem Libickim oraz panem Filipem Kaczmarkiem.
  Podczas tych spotkań uczestnicy wyjazdu zapoznali się z zadaniami Biura Regionalnego w zakresie pomocy małym przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów z partnerami z krajów UE. Studenci zaprezentowali również przygotowany przez siebie materiał na temat barier rozwojowych powiatu gnieźnieńskiego. Prezentacja studentów została z dużym zainteresowaniem przyjęta przez pracowników Biura. Z kolei w trakcie spotkania z posłami studenci zapoznali się z wybranymi problemami funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, jak również z oceną niektórych bieżących zagadnień polskiej polityki z perspektywy Brukseli.
  Oprócz programu merytorycznego studenci mieli również możliwość zwiedzenia Brukseli, jej najważniejszych zabytków, a także Antwerpii, z jej przepiękną starówką.
  Badania prowadzone na zlecenie Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, dotyczące wizerunku tego podmiotu.
  Realizacja dwóch grantów naukowych przez pracowników dydaktycznych Wydziału Zarządzania i Marketingu GWSHM „Milenium”


CZERWIEC 2007

 • 9-11 czerwca 2007 - Gniezno – miastem Dialogu Współtworzyli nasze miasto. Dni Kultury Żydowskiej.
  Wydział Kulturoznawstwa był współorganizatorem szeregu wydarzeń związanych z obchodami Dni Kultury Żydowskiej w Gnieźnie.
  Program objął następujące wydarzenia:
  - Na placu przed Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie odsłonięto pamiątkowej tablicy poświęconej gnieźnieńskim Żydom.
  - Projekt uczniowski Żydowski zwyczaje, prezentujący m.in. żydowską kulturę i religię, święta w żydowskiej tradycji, muzykę, modę i kuchnię żydowsk
  - Projekt studencki Przywrócić pamięć, którego realizacja objęła następujące elementy:
  *  zebranie i opracowanie wspomnień członków rodzin studentów na temat wielokulturowości dawnego Gniezna i regionu, ze szczególnym  uwzględnieniem wątków żydowskich;
  kwerenda archiwalna w Muzeum Archidiecezjalnym oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w poszukiwaniu materiałów dotyczących żydowskiej przeszłości Gniezna i regionu;
  przygotowanie mapy poglądowej Gniezna oraz regionu z zaznaczeniem miejsc związanych z religią i kulturą żydowską;
  *    przygotowanie prezentacji multimedialnej Przywrócić pamięć;
  - Projekt Hawdalowy wieczór:
   Hommage a Janusz Korczak – recital Haliny Benedyk i Aleksandra Maliszewskiego;
  * Stanisław Wyspiański, Sędziowie – próba czytana w wykonaniu aktorów Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie
  *  Występ zespołu Shalom
  Spektakl muzyczny American Opera Project z Nowego Jorku na podstawie Darkling: A Poem Anna Rabinowitz
  * spotkanie z Anną  Rabinowitz 
   

MAJ 2007 

 • 10 maja 2007 roku Wydział Pedagogiki GWSHM „Milenium” był organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej Dziecko i dzieciństwo. W kręgu pytań i poszukiwań teoretyczno-badawczych.
  Konferencja została skierowana przede wszystkim do rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów pracujących w różnych instytucjach, pracowników socjalnych i polityków odpowiedzialnych za politykę społeczną oraz wszystkich studentów, którym nie jest obojętny los dziecka.
  Podczas konferencji poruszone zostały następujące problemy:
  - dzieciństwo wobec zmian społeczności
  - wymiary rozwoju dziecka
  - problemy i zagrożenia rozwoju dziecka
  - wsparcie i pomoc dziecka oraz rodziny w środowisku lokalnym
  fotorelacja


KWIECIEŃ 2007

 • 26 – 27 kwietnia 2007 roku studenci GWSHM „Milenium” uczestniczyli w Dniach Nauki organizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Opiekę nad studentami sprawowała prof. Ewa Filipiak.
   
 •  18 kwietnia 2007 roku Wydział Zarządzania i Marketingu GWSHM „Milenium” zorganizował kolejne seminarium naukowe z cyklu „Nauka dla praktyki”, które skierowane było do przedstawicieli administracji publicznej, samorządów lokalnych oraz organizacji non profit. Celem seminarium była prezentacja kluczowych obszarów i kompetencji menedżerskich, które w istotny sposób podwyższają efektywność pracy w zakresie zarządzania podmiotami wywodzącymi się z tzw. trzeciego sektora gospodarki.

  Wykładowcy GWSHM „Milenium” przybliżyli słuchaczom następujące kwestie:

  • prof. dr Zygmunt Waśkowski, Zarządzanie i marketing na usługach organizacji non profit
  • prof. dr Jan Fazlagić, Nowoczesne źródła wiedzy – możliwości jej pozyskiwania i wykorzystywania w administracji publicznej
  • dr Tomasz Kujaczyński, Formy współpracy administracji publicznej z podmiotami komercyjnymi – warunki i korzyści
  • mgr Anna Żabińska-Pioterek, Warunki absorpcji funduszy strukturalnych – pozyskiwanie z zewnątrz do wewnątrz
  • dr Ewa Więcek-Janka, Kształtowanie kultury organizacyjnej w instytucjach non profit i jednostkach administracji publicznej
  • dr Alicja Malewicz-Pełczyńska, Kształtowanie wizerunku jednostki administracji publicznej
    

MARZEC 2007

 • 15 marca 2007 studenci III roku promocji zdrowia z arteterapią wzięli udział w konferencji Zdrowie publiczne w ujęciu regionalnym, zorganizowanej przez Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu. Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewoda Wielkopolski, pan Tadeusz Dziuba. Opiekunem studentów był dr Przemysław Bury.

 

 2006


2006/2007

 • Publikacja książki dra Jana Fazlagicia Zarządzanie wiedzą: szansa na sukces w biznesie.
 • Badania naukowe dotyczące Perspektyw rozwoju zawodowego szkolnictwa wyższego wykonane na pełnej populacji 333 studentów uczelni zawodowych w Polsce.
 • Publikacja zeszytu naukowego Metody i narzędzia komunikacji marketingowej.
 • Udział przedstawicieli Wydziału Zarządzania i Marketingu w szkoleniu dla pracowników szkół niepublicznych oraz firm szkoleniowych sektora MŚP w ramach projektu  akademia PARP


GRUDZIEŃ 2006

 • 5 grudnia 2006 roku - Udział przedstawicieli Wydziału Zarządzania i Marketingu GWSHM „Milenium” w ogólnopolskiej konferencji naukowej Systemy zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym – aspekty praktyczne.


LISTOPAD 2006

 • 30 listopada 2006 roku Wydział Zarządzania i Marketingu GWSHM „Milenium” zorganizował seminarium naukowe „Nauka dla praktyki” skierowane do przedsiębiorców i ludzi biznesu z Gniezna i okolic.
  fotorelacja
   
 • 22 listopada 2006 Organizacja konferencji Europa środka – w poszukiwaniu kulturowej tożsamości

  Konferencja, która okazała się być dużym sukcesem Wydziału Kulturoznawstwa, przyciągnęła do Gniezna ludzi nauki i kultury z różnych ośrodków akademickich. Prelekcje podzielone zostały na dwie sekcje tematyczne: Pamięć – tożsamość – kultura Przestrzeń – historia – polityka.

  Prelegenci i ich wystąpienia:

  • dr Wiesław Banach, Tożsamość Europy w oczach kulturoznawcy
  • dr Barbara Pabiszczak, Refleksja kulturoznawcza wobec poszukiwania tożsamości przez człowieka współczesnego
  • dr Eliza Grzelak, Idea utraconego Raju w dyskursie międzykulturowym
  • dr Agata Skórzyńska, Dramaty społeczne Europy Środkowo-Wschodniej: pamięć kulturowa i tożsamość na scenie
  • dr Klaudiusz Święcicki, Tożsamość środkowoeuropejska w twórczości Tadeusza Kantora
  • mgr Natalia Zarzecka Cricoteka – „Żywe muzeum” Tadeusza Kantora jako miejsce międzykulturowego dialogu
  • prof. dr hab. Grzegorz Pełczyński, Romana Brandstaettera Austria Felix
  • dr hab. Dorota Skotarczak, Kreacja obrazu Zachodu w filmach PRL-u
  • dr Jacek Nowakowski, Śląski Odyseusz. Twórcze peregrynacje Lecha Majewskiego
  • dr Izabela Skórzyńska, Trans-kultura – Trans-granica: Casus Korczmin – Stawka
  • dr Aleksandra Boroń, Pożydowska przestrzeń kulturowa w Europie. Pomiędzy nostalgią a komercją
  • prof. dr hab. Jacek Sójka, Europa – geografia i aspiracje
  • dr Mariusz Menz, Europa Środkowa  - w poszukiwaniu koncepcji politycznej
  • prof. dr hab. Kazimierz Śmigiel, Bizancjum i Europa Środkowa na początku drugiego tysiąclecia
  • ks. prof. dr hab. Kazimierz Śmigiel, Sacrum i przestrzeń. Święty Wojciech – patron narodów europejskich
  • dr Armin Mikos, Chasydyzm – żydowska reformacja na polskich ziemiach
  • prof. dr hab. Waldemar Łazuga, Habsburski „kontynent ducha”
  • dr Rafał Dobek, Polska i Europa w koncepcjach XIX-wiecznych liberałów polskich
  • mgr Sandra Użule, Łotewska tożsamość w warunkach niemieckiej i rosyjskiej dominacji
  • mgr Anna Piesiak Europa, Środkowo-Wschodnia w myśli politycznej Jędrzeja Giertych
   fotorelacja 


LUTY 2006

 • 7 lutego 2006 roku Dr Agata Woźniak wygłosiła wykład otwarty Jak sobie radzić ze stresem przed maturą? skierowany do uczniów klas maturalnych.

 

 2005


GRUDZIEŃ 2005

 • 1 grudnia 2005 roku Dr Iwona Kozłowska wygłosiła wykład otwarty Nauka do matury – można łatwiej, szybciej, sprawniej. Poznaj techniki uczenia się skierowany do uczniów klas maturalnych.

 

MAJ  2005

 • 31 maja 2005 roku studenci II roku edukacji elementarnej, pod kierunkiem dr Renaty Michalak, przygotowali przedstawienie ekologiczne Ratujemy Ziemię, które zaprezentowali uczniom gnieźnieńskich szkół w Auli Szkoły Podstawowej nr 12 w Gnieźnie.