Warunki rekrutacji na studiach licencjackich w Wągrowcu

Gość


Nasze ośrodki


Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych,
decyduje kolejność zgłoszeń!


Proces przyjęcia:

•  złożenie dokumentów (wymienionych poniżej) w wyznaczonym terminie

•  weryfikacja złożonych dokumentów

•  podjęcie decyzji o przjęciu w poczet studentów


Wymagane dokumenty:

•  wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl,

•  kserokopia i oryginał (do wglądu) świadectwa dojrzałości,

•  dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 120 zł na konto o numerze 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095,

•  1 zdjęcia (35 x 45 mm),

•  zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD (do elektronicznej legitymacji studenckiej)*;

              *   Wymagania techniczne:
                  • postać cyfrowa rozdziel. min. 300 punktów na cal (min. 300 dpi),
                  • akceptowalne formaty: jpg (jakość maksymalna, standardowy format optymalizowany),
                    tif (bez kompresji lub kompresja LZW, kolejność bajtów IBM PC), bmp (tryb podstawowy, format Windows,
                    24. bitowa głębia koloru),

                  • rozmiar 2,00 cm (podstawa) na 2,50 cm (wysokość).

Szczegółowy opis wymagań (PDF, 52 KB) 


Termin składania dokumentów:

•  1 marca - 16 lipca 2019 - gwarancja przyjęcia na wybrany kierunek

•  17 lipca - 3 września 2019 - rekrutacja do wyczerpania miejsc

•  4 września - 10 grudnia 2019 - termin dodatkowyMiejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium w Wągrowcu, przy ulicy Kcyńskiej 48.

Godziny otwarcia - tutaj  


Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2019/2020


Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

 
Do otwarcia plików niezbędny jest program Adobe Reader    getacrobatreader