Warunki rekrutacji na studiach licencjackich w Wągrowcu

GośćKandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych,
decyduje kolejność zgłoszeń!Proces przyjęcia:

• złożenie dokumentów (wymienionych poniżej) w wyznaczonym
   terminie,
• weryfikacja złożonych dokumentów;
• podjęcie decyzji o przjęciu w poczet studentów;


Wymagane dokumenty:

• wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl,
• kserokopia i oryginał (do wglądu) świadectwa dojrzałości,
• kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
• dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 120 zł na konto o numerze 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095,
• 1 zdjęcia (35 x 45 mm),
• zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD (do elektronicznej legitymacji studenckiej)*;
              *Wymagania techniczne:
                  • postać cyfrowa rozdziel. min. 300 punktów na cal (min. 300 dpi),
                  • akceptowalne formaty: jpg (jakość maksymalna, standardowy format optymalizowany),
                    tif (bez kompresji lub kompresja LZW, kolejność bajtów IBM PC), bmp (tryb podstawowy, format Windows,
                    24. bitowa głębia koloru),

                  • rozmiar 2,00 cm (podstawa) na 2,50 cm (wysokość).

Szczegółowy opis wymagań (PDF, 52 KB) 


Termin składania dokumentów:

od 1 marca do 16 lipca 2018 roku - gwarancja przyjęcia na wybrany kierunek
17 lipca - 3 września 2018 roku - 
rekrutacja do wyczerpania miejsc
od 4 września do 10 grudnia 2018 roku - termin dodatkowy


Godziny otwarcia punktu rekrutacyjnego:

PUNKT REKRUTACYJNY znajduje się w Wydziale Zamiejscowym GSW Milenium w Wągrowcu, przy ulicy Kcyńskiej 48. Uzyskasz w nim wszystkie informacje dotyczące studiów oraz przebiegu rekrutacji, możesz tu także złożyć dokumenty na dowolny kierunek. 

Godziny otwarcia - tutaj  

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Zobacz warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 
Do otwarcia plików niezbędny jest program Adobe Reader    getacrobatreaderSzczegółowe informacje
Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16

Funkcjonowanie Dziekanatu Wydziału zamiejscowego w Wągrowcu w roku akademickim 2017/2018:

Poniedziałek nieczynne   Środa 8.00-16.00
Wtorek nieczynne   Czwartek 8.00-14.00

Podczas zjazdu
 (kier. pedagogika i zarządzanie)
 
Podczas zjazdów innych wydziałów
Piątek 10.00-18.00   Piątek  8.00-16.00
Sobota 08.00-16.00   Sobota nieczynne
Niedziela 08.00-16.00   Niedziela nieczynne

 

Beata Borowiec
Referent ds organizacji procesu dydaktycznego Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu
 
  tel. 67 25 52 116

Partnerzy uczelni