Efekty kształcenia

Gość


Efekty kształcenia


 

Absolwenci w trakcie studiów w GSW Milenium uzyskają zakładane dla danego kierunku i poziomu kształcenia efekty.

Zarządzanie

Efekty kształcenia studia I stopnia 

Efekty kształcenia studia II stopnia 

 

Pedagogika

Efekty kształcenia studia I stopnia 

Efekty kształcenia studia II stopnia