Warunki rekrutacji na studiach podyplomowych

Gość


Nasze ośrodki


Warunki  przyjęcia:

  • ukończenie studiów wyższych (I lub II stopnia)
  • złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terninie

 

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony elektroniczny kwestionariusz znajdujący się na stronie internetowej https://rekrutacja.milenium.edu.pl,
  • dwie poświadczone kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
  •  kserokopia zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym (specjalności nauczycielskie)
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę (tylko na specjalności logopedia)
  • kserokopia dowód uiszczenia opłaty wpisowej  w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (35x45 mm) - dotyczy specjalności: wychowanie fizyczne z elementami tańca oraz gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna z promocją zdrowia. 

 

Termin składania dokumentów:

 

 

 

 

Punkt rekrutacyjny:

62-100 Wągrowiec
ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16
beata.borowiec@milenium.edu.pl


Szczegółowe informacje
Filia w Wągrowcu
Wągrowiec, ul. Kcyńska 48
tel. 67 255 21 16

W tygodniu zjazdowym 

poniedziałek - piątek

13:00 - 15:00 


sobota

8:00 - 14:00 


niedziela

8:00 - 14:00

 

W tygodniu nie zjazdowym 

poniedziałek – piątek

13:00 – 15:00 


sobota i niedziela - nieczynne

 

Telefon kontaktowy 600 318 584

Beata Borowiec
Referent ds organizacji procesu dydaktycznego Filii w Wągrowcu
 
  tel. 67 25 52 116 lub 793 065 954 lub 690 862 748