Opłaty na studiach podyplomowych

Gość


Nasze ośrodki


Opłata wpisowego wynosi 200 zł:

  • kwotę należy wpłacić na konto SANTANDER (dawniej BZ WBK), I/O w Gnieźnie, nr: 39 1090 1375 0000 0001 0300 9473,
  •  jest zaliczana w poczet czesnego,
  • opłata wpisowego jest niezbędnym warunkiem złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
  • wpisowe nie jest zwracane jeśli kandydat zrezygnuje z podjęcia studiów,
  •  jeżeli opłata 200 zł zostanie uiszczona z własnych środków, a następnie wpłacająca osoba otrzyma refundację tej kwoty (np. z kuratorium, od samorządu, ze szkoły itd.), to zwracamy wpłacone wcześniej pieniądze.

 

Szczegóły pod numerem tel.: 67 255 21 16 lub wagrowiec@milenium.edu.pl

 

Specjalności nauczycielskie

Studia podyplomowe do nauczania kolejnego przedmiotu             Studia przygotowujące do prowadzenia zajęć terapeutycznych i innych    
                   
Bibliotekoznastwo z informacją naukową     2800 zł                 
      Diagnoza i terapia pedagogiczna   2900 zł                   
                   
Edukacja dla bezpieczeństwa     3300 zł       Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika   2900 zł 
                   
              Infobroker - zarządzanie danymi (oferta dla bibliotekarzy)   2900 zł
                   
Filozofia w szkole     3300 zł       Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia   2950 zł
                   
Geografia w szkole     3700 zł       Integracja sensoryczna   5900 zł
                   
Historia w szkole     3700 zł       Logopedia   4000 zł
                   
Informatyka z technologią informacyjną     3450 zł       Neurologopedia (oferta dla logopedów)   4800 zł
                   
Język polski w szkole     4100 zł       Pedagogika lecznicza   2800 zł
                   
Matematyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej     2600 zł       Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną   2900 zł
                   
Matematyka w szkole     2950 zł       Resocjalizacja i socjoterapia   3400 zł
                   
Muzyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej     2600 zł       Surdopedagogika   2900 zł
                   
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej     3700 zł       Tyflopedagogika   2900 zł
                   
Pedagogika sztuki - plastyka     2800 zł       Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   2800 zł
                   
Pedagogika sztuki - muzyka     2800 zł       Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu   2900 zł
                   
Przedsiębiorczość     2800 zł       Pedagogika zabawy z rytmiką    2800 zł
                   
Technika w szkole     2900 zł        Kreatywna edukacja dzieci NOWOŚĆ   2500 zł
                   
Wiedza o społeczeństwie     2900 zł            
                   
Wychowanie do życia w rodzinie     2800 zł            
                   
Wychowanie fizyczne e dukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej     2600 zł            
                   
Wychowanie fizyczne w szkole     2950 zł            
                   
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna     3400 zł            
                   
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca     3700 zł            

 

Specjalności menedżerskie

Księgowość małych i średnich przedsiębiorstw z elementami kadr i płac         2950 zł
           
Zarządzanie w administracji publicznej         2950 zł
           
Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw         2950 zł
           
Menedżer Uniwersytetu Trzeciego Wieku - organizacja i zarządzanie stowarzyszeniami dla osób starszych         1900 zł
           
Zarządzanie procesami i usługami logistycznymi          2900 zł
           
Zarządzanie nieruchomościami i powiernictwo inwestycyjne         2900 zł
           
Marketing marki w Internecie NOWOŚĆ         3900 zł


Czesne opłacane jest w dogodnych ratach, przez cały okres studiów.
 

 

Szczegółowe informacje
Kwestura
Gniezno, ul. Okulickiego 3a (pokój 104)
tel. 61 425 75 70 wew. 26

 

Poniedziałek nieczynne   Piątek 8.00-17.00
Wtorek 8.00-16.00   Sobota 8.00-16.00
Środa 8.00-16.00   Niedziela -
Czwartek 8.00-16.00      
Justyna Robakowska
Specjalista ds. stypendiów i rozliczeń studenckich
 
  tel. 61 425 75 70   wew. 35